contact Conserval about a SolarWall today!


You are here: Oferta > SolarWall PV/T > SolarDuct PV/T

SolarDuct® PV/T; Energia cieplna + elektryczna

SolarDuct PV/T rendering solarwall panels solar heat and pv electricity green technology

SolarDuct® PV/T to hybrydowe połączenie systemu słonecznego podgrzewania powietrza SolarDuct® w modułach na dach z systemem PV w jeden układ cieplno-fotoelektryczny. Moduły fotowoltaiczne są montowane na powierzchni odpowiadających im modułów systemu SolarDuct®. Powietrze przepływa pod modułami PV, chłodząc w ten sposób ogniwa i odprowadzając wytworzone przez nie ciepło dalej przez perforowany absorber powietrznego kolektora SolarDuct® do układu ogrzewania i wentylacji budynku. W ten sposób zmniejsza się zużycie energii konwencjonalnej potrzebnej do ogrzewania budynku i zarazem zwiększa się wydajność elektryczna systemu PV nawet o 10%. Dodatkowo SolarDuct® stanowi dla PV konstrukcję nośną, co przyczynia się do opłacalności inwestycji. Moduły SolarDuct® PV/T są łatwe do zainstalowania i ustawiane są pod takim kątem, który pozwoli na najlepsze wykorzystanie dostępnego promieniowania słonecznego.

Właściwości i zalety SolarDuct® PV/T:

  • SolarDuct PV/T photoPodnosi opłacalność inwestycji w system PV
  • Całkowita wydajność systemu powyżej 50%
  • Generuje jednocześnie energię cieplną i elektryczną
  • SolarDuct® chłodzi ogniwa fotowoltaiczne i zapobiega spadkom ich wydajności
  • Może być skonfigurowany dla dowolnego modułu PV
  • Stanowi konstrukcję nośną dla modułów PV
  • Zorientowany pod kątem maksymalizacji uzysku
  • Zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej
  • Znaczna redukcja emisji CO2

Spożytkowanie wytworzonego ciepła

SolarDuct PV/T tech drawingSprawność typowego modułu fotowoltaicznego wynosi zwykle od 8 do 15%. Co dzieje się z resztą energii promieniowania słonecznego? Większość przetwarzana jest na energię cieplną, która w konwencjonalnej instalacji fotowoltaicznej jest tracona i niewykorzystywana. Nadmiar ciepła powoduje obniżenie sprawności modułu PV średnio o 0,4-0,5% na każdy 1°C powyżej temperatury 25°C.  Biorąc pod uwagę, że powierzchnia dachu przy promieniowaniu słonecznym może osiągnąć temperaturę do 90°C, rzeczywista moc systemu PV jest często znacznie mniejsza od znamionowej. Droga i produkująca stosunkowo mało energii elektrycznej tradycyjna instalacja fotowoltaiczna uchodzi za nieopłacalną- zwrot nakładów inwestycyjnych jest nieskończenie długi. Kogeneracyjna, zintegrowana technologia PV/T oferuje rozwiązanie, które sprawia, że system PV staje się kosztowo efektywny w ramach standardowych zastosowań komercyjnych, przemysłowych etc.

numrows didn't evaluate to > 0There was an uncatched exception
Call to undefined function eregi()
in line (92) of (/modules/Brax_HighSlide_Gallery_B/view.php):