contact Conserval about a SolarWall today!


You are here: Oferta > SolarWall PV/T

SolarWall PV/T; Energia cieplna + elektryczna

SolarWall® PV/T (PhotoVoltaic/Thermal) jest opatentowanym systemem hybrydowym, który zapewnia do 4 razy więcej energii (łącznie cieplnej i elektrycznej) z tej samej powierzchni. Dzięki połączeniu w jednym układzie cieplno-fotoelektrycznym modułów fotowoltaicznych z kolektorem powietrznym w systemie SolarWall® moduły PV są chłodzone, przez co wzrasta ich wydajność energetyczna. Opatentowany system dostarcza zarówno energię elektryczną i ciepłe powietrze do wentylacji i ogrzewania budynku. Dodatkowo instalacja SolarWall® stanowi konstrukcję nośną dla modułów PV, co dodatkowo zmniejsza koszty inwestycyjne.

Dlaczego SolarWall® PV/T?

Moduły fotowoltaiczne są montowane na powierzchni powietrznego kolektora SolarWall®. Powietrze przepływa pod modułem PV, chłodząc w ten sposób ogniwa i odprowadzając wytworzone przez nie ciepło dalej przez perforowany absorber kolektora SolarWall® do układu ogrzewania i wentylacji budynku. System SolarWall® PV/T przynosi następujące korzyści:

W efekcie, zwiększona produkcja energii przy niewielkich kosztach dodatkowych sprawia, że zwrot inwestycji w system PV jest znacznie szybszy niż zazwyczaj.

SolarWall PV/T Value Proposition
Technologia Watt / m2
System PV - produkcja energii elektrycznej 100 Watts/m2
(10 Watts/ft2)
System SolarWall® - produkcja energii cieplnej *200-300 Watts/m2*
(20-30 Watts/ft2)
Hybrydowy układ słoneczny
SolarWall® PV/T
300-400 Watts/m2
(30-40 Watts/ft2)

*Wydajność SolarWall®, gdy zintegrowany z systemem PV
Uwaga: Wydajność samego SolarWall® bez PV to 500-600 Watts/m
2

Do 300-400% więcej energii całkowitej przy zaledwie 20% kosztów dodatkowych!

Dodatkowe korzyści:

 

CANMET Building, Natural Resources Canada
CANMET Building, Natural Resources Canada

Holy Family School - Ontario
Holy Family School - Ontario

John Molson School of Business - Montreal, Quebec
John Molson School of Business - Montreal, Quebec

Lonata - Italy
Lonata - Italy

Red Maple Public School - Ontario
Red Maple Public School - Ontario

Ste Marguerite Bourgeoys
Ste Marguerite Bourgeoys

YC HF School - Ontario
YC HF School - Ontario

Yukon Research Center - Yukon College
Yukon Research Center - Yukon College

Naukowe uzasadnienie systemu SolarWall® PV/T

SolarWall PV/T installed at the John Molson School of Business at Concordia University in Quebec
The PV panels being installed on Concordia's SolarWall PV/T system

Conserval Engineering dał początek koncepcji połączenia systemu SolarWall® z systemem PV, tworząc hybrydowy układ cieplno-fotoelektryczny SolarWall® PV/T (dostępny także w systemie modułowym na dach, SolarDuct PV/T). Celem jego opracowania było rozwiązanie niektórych problemów związanych z konwencjonalną instalacją fotowoltaiczną i tym samym zwiększenie jej potencjału. Dwa powody, dla których system PV może być nieatrakcyjny to długi okres zwrotu inwestycji i mała wydajność. Połączenie panelu fotowoltaicznego w jednym układzie z kolektorem powietrznym w systemie SolarWall® przyniosło rozwiązanie obu tych problemów.
 

SolarWall PV/T at the Beijing Olympics China
SolarWall PV/T at the 2008 Beijing Olympics in China

Sprawność typowego modułu fotowoltaicznego wynosi do około 15%. Pozostała wyprodukowana energia to ciepło (panele PV generują od 2 do 4 razy więcej energii cieplnej niż elektrycznej), które w tradycyjnym systemie PV jest niewykorzystywane i dodatkowo wpływa negatywnie na pracę ogniw. Powstałe ciepło zwykle powoduje wzrost ich temperatury, co znacznie obniża ich wydajność. Strata wynosi od 04,-0,5% mocy nominalnej z każdym kolejnym stopniem Celsjusza powyżej temperatury 25°C. Dlatego pojęcie "chłodzenia PV" stało się tak ważne.

Słoneczny kolektor powietrzny SolarWall® ochładza moduły fotowoltaiczne i usuwa nadmiar wytworzonego ciepła, by spożytkować je do praktycznych celów grzewczych. Innymi słowy, nadwyżki ciepła przestają być „produktem ubocznym” czy „ciepłem odpadowym” z jakim mamy do czynienia w tradycyjnej instalacji PV, ponieważ w hybrydowym układzie SolarWall® PV/T jest w całości wykorzystane na potrzeby podgrzewania powietrza wentylacyjnego i ogrzewania budynku. Ochłodzony w ten sposób moduł PV zwiększa swoją wydajność [zwykle temperatura pracy ogniw wynosząca ponad 50˚C powoduje zmniejszenie wydajności o ponad 25%, co równe jest spadkowi z 10 na 7kW]. Mówimy zatem o wielorakich korzyściach tak dla procesu ogrzewania obiektu, jak i dla poziomu wydajności elektrycznej samego panelu PV. Testy wykazały, że zwrot inwestycji w system PV, który zawiera dodatkowy komponent, jakim jest perforowany, metalowy kolektor SolarWall® może się skrócić o 1/3, a nawet o połowę.

SolarWall PVT close up of panelsEfektywność systemu SolarWall® PV/T została potwierdzona w wyniku testów w National Solar Test Facility we współpracy z IEA Międzynarodową Agencją Energetyki – Zadanie nr 35 (w przedsięwzięciu badawczym „Cieplno-fotoelektryczne układy słoneczne). Rezultaty potwierdziły, że połączenie systemu fotowoltaicznego z systemem słonecznego podgrzewania powietrza SolarWall® w hybrydowym układzie: panel PV + perforowany absorber kolektora systemu SolarWall® zwiększa całkowitą wydajność energetyczną do ponad 50%, w porównaniu z typową 10-15% sprawnością samego systemu PV. Okazało się, że ilość ciepła pochodząca z paneli PV i następnie pochłaniana przez absorber SolarWall® jest nawet do 3 razy większa niż ilość wyprodukowanej przez moduł PV energii elektrycznej. Oznacza to, że zdolność systemu SolarWall® do równomiernego odbierania i wykorzystywania nadmiaru ciepła z systemu PV może zwiększyć produkcję łączną energii od 200 do 400%, w zależności od natężenia przepływu powietrza i innych czynników w danym rozwiązaniu konstrukcyjnym.

 

Więcej na temat SolarWall® PV/T:

Aby dowiedzieć się więcej na temat PV- termicznych systemów SolarWall® PV/T i SolarDuct® PV/T (wersja do montażu na dach) pobierz PDF (wymagany Adobe Reader) lub zobacz online