contact Conserval about a SolarWall today!


You are here: Oferta > Solar Air Heating > Zastosowanie > Rządowe

System SolarWall® dla budynków rządowych i administracji publicznej

Instytucje rządowe na wszystkich poziomach są właścicielami budynków, a to daje im możliwość działania na rzecz obniżenia ilości zużycia energii w ramach przyjętych zobowiązań i dawania przykładu proekologicznego działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Biorąc pod uwagę to, że prawie 50% światowej produkcji energii jest przeznaczone na ogrzewanie, potrzebna jest konkretna strategia energetyczna skupiająca uwagę na odnawialnych źródłach ciepła.

Unia Europejska wyznaczyła dwudziestoprocentowy udział OZE w bilansie energii końcowej we Wspólnocie do roku 2020, wyraźnie wskazując na potrzebę „zielonego ciepła”.

System słonecznego podgrzewania powietrza SolarWall® znajduje zastosowanie w obiektach rządowych i administracji publicznej, w infrastrukturze miejskiej, gminnej- budownictwie oświatowym, obiektach komunikacji miejskiej, miejskich oczyszczalniach ścieków i w wielu innych.


solarwall commer and industrial
Nova Scotia Community Center, Ontario Ministry of Transportation Patrol Yard, Lambton College Smart Building, and Mayfield Recreation Complex.

 

Studium przypadku- SolarWall® na obiektach rządowych:

Hibbing Courthouse Annex type: pdf | size: 129 kB

Location: St. Louis County, Minnesota Project Completed: 2006
Hibbing Annex Courthouse SolarWall systemSummary: The Hibbing Courthouse Annex was designed to be a "Green Building" that used less energy, and was more efficient to operate. The Hibbing Annex was a positive re-use of an existing facility, made better by new technology, such as Conserval Engineering's SolarWall®, the world leading solar air heating and ventilation system.