contact Conserval about a SolarWall today!


You are here: Oferta > Solar Air Heating > Zastosowanie > Rolnicze

System SolarWall®  w rolnictwie

System słonecznego podgrzewania powietrza SolarWall® znalazł już zastosowanie na setkach budynków o dużym zapotrzebowaniu ciepła i wentylacji, przeznaczonych do hodowli i chowu zwierząt oraz suszenia płodów rolnych. Wysoka sprawność konwersji energii promieniowania słonecznego i zapewnienie stałej wentylacji sprawia, że SolarWall® idealnie nadaje się do energochłonnych procesów, jakimi są hodowla i suszarnictwo rolnicze.

SolarWall agriculture Farm heatingBudynki przeznaczone do hodowli i chowu zwierząt (np. fermy trzody chlewnej i bydła, fermy brojlera kurzego, wylęgarnie) wymagają stałej i stosunkowo wysokiej temperatury powietrza oraz ciągłej wentylacji. Wiążą się z tym wysokie koszty zwłaszcza, że nadal wykorzystuje się głównie tradycyjne paliwa kopalne, co nota bene nie wpływa pozytywnie na środowisko. Stały dopływ ciepłego i świeżego powietrza jest fundamentalny w procesie hodowlanym, ponieważ wpływa na zdrowie i kondycję zwierząt.

System SolarWall® jest projektowany na potrzeby ferm i pomieszczeń hodowlanych, podgrzewając napływające powietrze wentylacyjne do ok. 27˚C (zależnie od natężenia przepływu powietrza i ilości energii słonecznej). SolarWall® dostarcza do 180m3/h na metr kwadratowy kolektora świeżego, podgrzanego powietrza.

solarwall chicken coup solar air heated Przy wentylacji ferm drobiarskich system SolarWall® może być zaprojektowany do obsługi minimalnych i średnich wymogów wentylacyjnych na czas jesieni, zimy i wiosny oraz dwa pierwsze tygodnie lata i na okres wylęgu. Na okres wylęgu zazwyczaj temperatura wynosi ok. 32˚C i stopniowo obniża się do 22˚C wraz ze wzrostem kur. Oznacza to, że fermy kurze (czy innego rodzaju obiekty do hodowli i chowu zwierząt) potrzebują energii cieplnej do 10 miesięcy w roku. SolarWall® przy takim zastosowaniu obniża zużycie tradycyjnych paliw nawet o 30%, dlatego nasza technologia jest szeroko wykorzystywana w rolnictwie.
 

Baby chicks love their SolarWall systemProducenci drobiu, którzy do tej pory skorzystali z technologii SolarWall® potwierdzają jeszcze inną zaletę systemu- dzięki polepszeniu jakości powietrza znacznie zmalał dzienny wskaźnik umieralności na kurzych fermach (ciągły napływ świeżego, ciepłego powietrza, niższe stężenie szkodliwych gazów, utrzymanie właściwej temperatury). Dodatkowo metalowa konstrukcja systemu SolarWall® stanowi osłonę przed niekorzystnym dla kurcząt napływem zimnego powietrza bezpośrednio z zewnątrz.

System SolarWall® pomaga zmniejszać zbyt wysoki wskaźnik wilgotności i pozytywnie wpływa na utrzymanie czystości (szybkie osuszenie obiektu po gruntownym czyszczeniu).

 

SolarWall poultry barn heating Diagram
Operation of the SolarWall® system during the heating season

Zobacz galerię zdjęć systemu SolarWall® na obiektach rolniczych

Solar Heated Poultry Barn (01)
Solar Heated Poultry Barn (01)

Solar Heated Poultry Barn (02)
Solar Heated Poultry Barn (02)

Solar Heated Poultry Barn (03)
Solar Heated Poultry Barn (03)

Solar Heated Poultry Barn (04)
Solar Heated Poultry Barn (04)

Solar Heated Poultry Barn (05)
Solar Heated Poultry Barn (05)

Solar Heated Poultry Barn (06)
Solar Heated Poultry Barn (06)

Solar Heated Poultry Barn (07)
Solar Heated Poultry Barn (07)

Solar Heated Poultry Barn (08)
Solar Heated Poultry Barn (08)

Solar Heated Poultry Barn (09)
Solar Heated Poultry Barn (09)

Solar Heated Poultry Barn (10)
Solar Heated Poultry Barn (10)

Solar Heated Poultry Barn (11)
Solar Heated Poultry Barn (11)

Solar Heated Poultry Barn (12)
Solar Heated Poultry Barn (12)

SolarWall® w procesach suszenia

india drying process drying SolarWallSystem słonecznego podgrzewania powietrza SolarWall® jest z powodzeniem wykorzystywany do procesów suszenia w rolnictwie. Zmniejsza zużycie drogich, szkodliwych dla jakości samego produktu i środowiska paliw kopalnych i drewna, wspomaga proces suszenia (współpraca z suszarnią w systemie zintegrowanym) lub suszy samodzielnie (w zależności od suszonego produktu i warunków klimatycznych). Wykorzystywanie darmowej energii słonecznej do procesów suszarniczych stał się popularny również dlatego, że idealnie nadaje się do suszenia delikatnych płodów rolnych, minimalizując ryzyko szkód podczas procesu suszenia i produkcji.

System SolarWall® można instalować na elewacjach i dachach nowopowstających lub modernizowanych budynków przeznaczonych do suszenia. Nie wymaga obsługi, a każdy metr kwadratowy systemu SolarWall® może odpowiadać w przybliżeniu mocy 500-watowego urządzenia grzewczego.

SolarWall process drying agricultureZastosowanie SolarWall® do procesów suszarniczych:

Więcej informacji na temat systemu SolarWall® w procesach suszarniczych zobacz zakładkę SolarWall® w suszarnictwie.