contact Conserval about a SolarWall today!


You are here: Oferta > Solar Air Heating > Zastosowanie > Rolnicze

System SolarWall®  w rolnictwie

System słonecznego podgrzewania powietrza SolarWall® znalazł już zastosowanie na setkach budynków o dużym zapotrzebowaniu ciepła i wentylacji, przeznaczonych do hodowli i chowu zwierząt oraz suszenia płodów rolnych. Wysoka sprawność konwersji energii promieniowania słonecznego i zapewnienie stałej wentylacji sprawia, że SolarWall® idealnie nadaje się do energochłonnych procesów, jakimi są hodowla i suszarnictwo rolnicze.

SolarWall agriculture Farm heatingBudynki przeznaczone do hodowli i chowu zwierząt (np. fermy trzody chlewnej i bydła, fermy brojlera kurzego, wylęgarnie) wymagają stałej i stosunkowo wysokiej temperatury powietrza oraz ciągłej wentylacji. Wiążą się z tym wysokie koszty zwłaszcza, że nadal wykorzystuje się głównie tradycyjne paliwa kopalne, co nota bene nie wpływa pozytywnie na środowisko. Stały dopływ ciepłego i świeżego powietrza jest fundamentalny w procesie hodowlanym, ponieważ wpływa na zdrowie i kondycję zwierząt.

System SolarWall® jest projektowany na potrzeby ferm i pomieszczeń hodowlanych, podgrzewając napływające powietrze wentylacyjne do ok. 27˚C (zależnie od natężenia przepływu powietrza i ilości energii słonecznej). SolarWall® dostarcza do 180m3/h na metr kwadratowy kolektora świeżego, podgrzanego powietrza.

solarwall chicken coup solar air heated Przy wentylacji ferm drobiarskich system SolarWall® może być zaprojektowany do obsługi minimalnych i średnich wymogów wentylacyjnych na czas jesieni, zimy i wiosny oraz dwa pierwsze tygodnie lata i na okres wylęgu. Na okres wylęgu zazwyczaj temperatura wynosi ok. 32˚C i stopniowo obniża się do 22˚C wraz ze wzrostem kur. Oznacza to, że fermy kurze (czy innego rodzaju obiekty do hodowli i chowu zwierząt) potrzebują energii cieplnej do 10 miesięcy w roku. SolarWall® przy takim zastosowaniu obniża zużycie tradycyjnych paliw nawet o 30%, dlatego nasza technologia jest szeroko wykorzystywana w rolnictwie.
 

Baby chicks love their SolarWall systemProducenci drobiu, którzy do tej pory skorzystali z technologii SolarWall® potwierdzają jeszcze inną zaletę systemu- dzięki polepszeniu jakości powietrza znacznie zmalał dzienny wskaźnik umieralności na kurzych fermach (ciągły napływ świeżego, ciepłego powietrza, niższe stężenie szkodliwych gazów, utrzymanie właściwej temperatury). Dodatkowo metalowa konstrukcja systemu SolarWall® stanowi osłonę przed niekorzystnym dla kurcząt napływem zimnego powietrza bezpośrednio z zewnątrz.

System SolarWall® pomaga zmniejszać zbyt wysoki wskaźnik wilgotności i pozytywnie wpływa na utrzymanie czystości (szybkie osuszenie obiektu po gruntownym czyszczeniu).

 

SolarWall poultry barn heating Diagram
Operation of the SolarWall® system during the heating season

Zobacz galerię zdjęć systemu SolarWall® na obiektach rolniczych

numrows didn't evaluate to > 0There was an uncatched exception
Call to undefined function eregi()
in line (92) of (/modules/Brax_HighSlide_Gallery_B/view.php):