contact Conserval about a SolarWall today!


You are here: Oferta > Solar Air Heating > Zastosowanie > Instytucjonalne

System SolarWall® dla obiektów użyteczności publicznej

System SolarWall® idealnie sprawdza się w zastosowaniu między innymi w szkołach czy ośrodkach sportu i rekreacji. Od lat dostarczamy naszą technologię dla tego rodzaju obiektów o dużych potrzebach grzewczych i wentylacyjnych. Biorąc pod uwagę ilość świeżego powietrza dla jednego ucznia (według Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji ASHRAE jest to 20-25 m3/h), ogrzanie takiej ilości powietrza metodą konwencjonalną jest kosztowne. Dostępność energii słonecznej w czasie operowania systemu powoduje, że jest to jedno z najlepszych przykładów zastosowań.

Wskazywanie najlepszych rozwiązań technologicznych ma istotny walor edukacyjny. Wiele placówek, które zdecydowały się na instalację systemu SolarWall® powołuje się na jego przykład w nauczaniu o czystych technologiach energetycznych, odgrywających coraz ważniejszą rolę we współczesnym świecie.
 

solarwall institutional projects
Willow Springs Firehall, NC, GeoScience Center, Yellowknife NT, Canada, Cofrin Hall, Green Bay, USA, Rapid City Community Center, SD.