contact Conserval about a SolarWall today!


You are here: Oferta > Solar Air Heating > Zastosowanie > Bloki mieszkalne

SolarWall® dla budynków zamieszkania zbiorowego

diagram solarwall for multiresidential buildings

System SolarWall® został zaprojektowany, aby spełniać normy dotyczące wentylacji pomieszczeń przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi (wielokondygnacyjne bloki mieszkalne, budynki wielorodzinne, opieki społecznej i zdrowotnej etc). Zapewnia prawidłową wentylację korytarzy i klatek schodowych oraz wspomaga ogrzewanie redukując związane z tym koszty. Dlatego wiele  administratorów decyduje się na zainstalowanie systemu SolarWall®, który podobnie jak w przypadku innych zastosowań może być montowany do budynku w ramach prac modernizacyjnych lub od razu adaptowany do nowego projektu. SolarWall® rozwiązuje problemy wentylacji, wspomaga ogrzewanie z wykorzystaniem darmowej energii słonecznej i dodatkowo chroni elewację przed deszczem.

 

housing solarwall multi residential condos apartments
Fred Douglas Building, Manchester Housing, Place Nolin, Manitoba Housing, and Syracuse Housing.