contact Conserval about a SolarWall today!


You are here: Oferta > Solar Air Heating > Jak to działa?

Jak technologia SolarWall® dostarcza świeżego powietrza i darmowej energii cieplnej


Opis produktu: SolarWall® system słonecznego podgrzewania powietrza.

Konstruowana na zamówienie klienta technologia słonecznego podgrzewania powietrza SolarWall® składa się z wielu wewnętrznych i zewnętrznych komponentów (perforowane panele, obudowa, mocowania ram, przepustnice, wentylatory, kanały dystrybucyjne powietrza itd.). Wykorzystując energię słoneczną system podgrzewa świeże powietrze, które następnie napływa do centrali grzewczo-wentylacyjnej  budynku, a także podgrzewa powietrze wykorzystywane w procesach produkcyjnych (np. suszenie ziarna). Projekt systemu jest tak zoptymalizowany, aby zmaksymalizować dostawę energii i zminimalizować obecność ciśnienia statycznego.

 

Opracowaliśmy wiele rozwiązań w technologii SolarWall®, aby dostosować się do wymagań klienta i potrzeb energetycznych danego obiektu  (przy planowanej modernizacji bądź projektowanego). Najbardziej widocznym elementem konstrukcyjnym systemu jest bez wątpienia zewnętrza metalowa obudowa, jednak to u podstaw stworzenia wewnętrznej konstrukcji ramy i mocowania oraz kształtów poszczególnych komponentów leży przede wszystkim nasza praca.

 

Specjalnie perforowane i profilowane, metalowe panele kolektora SolarWall® są instalowane w odległości kilkunastu centymetrów od właściwej ściany budynku (południowej, południowo-wschodniej, południowo-zachodniej, ale także wschodniej i zachodniej), tworząc w ten sposób przestrzeń, w której powietrze wstępnie się nagrzewa i skąd napływa do konwencjonalnego systemu grzewczo- wentylacyjnego, z którym instalacja SolarWall® bezpośrednio się łączy. Ciemne, metalowe panele nagrzewają się za sprawą promieniowania słonecznego (powierzchnia kolektora może być również częściowo przeszklona, jeśli chcemy uzyskać większy wzrost temperatury), a wentylator wytwarzając podciśnienie powoduje napływ stopniowo podgrzewającego się powietrza z zewnątrz do środka przez tysiące mikrootworów na powierzchni absorbera. Nasza wiedza na etapie projektowym oraz własne urządzenia do produkcji zarówno panelu jak i całego układu konstrukcyjnego zapewniają maksymalną wydajność energetyczną systemu poprzez zrównoważony przepływ powietrza przez całą powierzchnię.
 

Powietrze nagrzewa się od momentu zetknięcia z powierzchnią perforowanego kolektora wraz z podnoszeniem się do góry wewnątrz instalacji, skąd całe wytworzone ciepło jest pobierane. Zanim powietrze dostanie się do jednostki grzewczo- wentylacyjnej jest już wstępnie podgrzane- niezależnie od lokalizacji geograficznej od 16 do 38°C powyżej temperatury powietrza na zewnątrz w słoneczny dzień (nieco mniej w dzień pochmurny), co znacznie zmniejsza zużycie energii przy konwencjonalnym ogrzewaniu. Podgrzane, świeże powietrze jest rozprowadzane wewnątrz budynku przez połączenie z istniejącą jednostką HVAC (dogrzewanie w razie potrzeby) lub produkowanymi przez nas wentylatorami i tekstylnymi kanałami dystrybucyjnymi powietrza.


Wentylator SolarWall®

SolarWall interior fan polish


Urządzenie HVAC

SolarWall roof top HVAC unit how it works polish


System SolarWall® pozwala czerpać długotrwałe korzyści z odnawialnego źródła energii, jakim jest słońce. Sprawdza się doskonale również wtedy, gdy w budynku wymaga się zwiększonej wentylacji, lub w przypadku modernizacji obiektu -SolarWall® jako jedna z niewielu technologii a) jest całkowicie zintegrowana z bryłą budynku stanowiąc właściwie jedną z jego ścian i zarazem dodatkową osłonę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi (chroni ścianę przed deszczem, śniegiem, a w czasie upalnego lata przed przegrzaniem), b) jest długoterminową inwestycją znacznie redukującą koszty eksploatacyjne obiektu, co w rezultacie daje zyski, które w krótkim czasie przewyższają zainwestowane środki.

 

System SolarWall® wstępnie podgrzewając powietrze wentylacyjne może również udoskonalić działanie rekuperatorów HRV (Heat Recovery Ventilator).

 

Lata naszych badań i doświadczeń w dziedzinie energetyki słonecznej termicznej zapewnia, że niezależnie od zastosowania i rodzaju system SolarWall ® będzie działać optymalnie gdziekolwiek na świecie.

 

Wydajność i oszczędność

  • Efektywność technologii SolarWall ® została potwierdzona w wielu testach i raportach zewnętrznego monitoringu przeprowadzonego między innymi przez Narodowe Laboratorium Energii Odnawialnych Departamentu Energii USA (NREL), Departament Zasobów Naturalnych Kanady i wiele innych organizacji rządowych i pozarządowych z różnych krajów na świecie. Ta niezależna weryfikacja poświadcza korzyści energetyczne z posiadania systemu SolarWall®.
  • Technologia SolarWall® pozwala bez limitu wykorzystywać darmową energię słoneczną.
  • W zależności od rodzaju i ceny paliwa, system SolarWall® zmniejsza roczne koszty ogrzewania budynku od 2 do 7 Euro na metr kwadratowy kolektora.
  • SolarWall® może zmniejszyć do 50% konsumpcję paliwa zużytego do ogrzewania budynku. Zależnie od konfiguracji systemu, SolarWall® dostarcza w okresie grzewczym od 275 to 900 kWh /m2.
  • Zdolność konwersji energii słonecznej w energię cieplną do 80% jest potwierdzona m.in. przez Rząd Kanady i USA. Metr kwadratowy jest w stanie wygenerować średnio od 500 do 600 W energii cieplnej.
  • SolarWall® może podgrzać powietrze od 16 do ok. 40 ° C powyżej temperatury otoczenia, w zależności od przepływu powietrza.
  • Każde 5 metrów kwadratowych systemu SolarWall ® rocznie zmniejsza emisję CO2 do atmosfery o1 tonę.
  • Całkowity koszt systemu SolarWall® wraz z instalacją jest porównywalny z kosztami tradycyjnej elewacji przy projektowanych obiektach. Może być nawet mniej kosztowny przy uzyskaniu dotacji. Uwzględniając zatem system SolarWall® w projekcie nowego obiektu zwrot inwestycji jest  jeszcze szybszy.
  • System jest efektywny nawet przy całkowitym zachmurzeniu.

SolarWall performance graph


Montaż systemu SolarWall®

SolarWall panels on typical block wall construction   SolarWall panels on typical block wall construction

1-SolarWall na typowym murze ceglanym  2-SolarWall na typowej metalowej elewacji


Chłodzenie budynku latem

SolarWall® chroni ścianę budynku przed intensywnym promieniowaniem słonecznym w czasie lata. Stanowi rodzaj tarczy ochronnej zapobiegającej bezpośredniemu nagrzewaniu się południowej/ południowo- zachodniej ściany. Ciepłe powietrze w przestrzeni instalacji SolarWall® podnosi się i uchodzi przez absorbery w górnej części obudowy, ponieważ wlot do systemu wentylacyjnego jest wtedy zamykany. Przestrzeń w instalacji jest więc cały czas naturalnie wietrzona. W momencie zamknięcia dopływu podgrzewającego się powietrza z instalacji SolarWall® do systemu wentylacyjnego, otwierana jest  żaluzja obejścia letniego na bezpośredni napływ świeżego powietrza z zewnątrz do budynku. Wszystko to zmniejsza koszty związane z procesem chłodzenia obiektu w czasie lata.

Ochrona przed deszczem i lepsza izolacja

System SolarWall® chroni ścianę budynku przed deszczem i wilgocią, która może powodować niszczenie tradycyjnej murowanej elewacji.
Stanowi także barierę dla strat cieplnych - zatrzymuje ciepło wypromieniowywane przez ścianę, które jest następnie rekuperowane i wprowadzane ze świeżym powietrzem do wewnątrz.

Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniu

Dobra jakość powietrza jest rezultatem odpowiedniej ilości i częstotliwości dopływu świeżego powietrza z zewnątrz. ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers) potwierdza, że najlepszym sposobem na wyeliminowanie złej jakości powietrza, które negatywnie przekłada się na zdrowie człowieka, jest zwiększenie dopływu świeżego powietrza do pomieszczenia. Niekontrolowany i bezpośredni napływ zimnego powietrza do wewnątrz przekłada się z kolei na zwiększone koszty ogrzewania. System SolarWall® rozwiązuje ten problem dostarczając już podgrzane powietrze do systemu wentylacji budynku, spełniając wszelkie nowoczesne standardy wentylacyjne.

Utrzymanie

System SolarWall®  jest całkowicie zintegrowany z bryłą budynku, nie zawiera żadnych części ruchomych i nie wymaga obsługi czy konserwacji.