contact Conserval about a SolarWall today!


You are here: Oferta > Solar Air Heating

System słonecznego podgrzewania powietrza wentylacyjnego SolarWall®

SolarWall transpired solor collector at GoodYear Tires
Systen SolarWall® na fabryce GoodYear..

Technologia SolarWall® zapewnia jeden z najkrótszych okresów zwrotu kosztów inwestycyjnych. System wykorzystuje energię słoneczną do podgrzewania powietrza wentylacyjnego w budynkach handlowych, przemysłowych, instytucjonalnych, blokach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej (hotele, szkoły, szpitale), i budynkach rolniczych, a także do podgrzewania powietrza wykorzystywanego w procesach produkcyjnych (suszenie). Całkowicie zintegrowany z budynkiem, nie wymagający konserwacji system SolarWall® z żywotnością ponad 30 lat znacznie obniża koszty ogrzewania i ilość zużywanego paliwa. System SolarWall® chroni dodatkowo budynek przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

 

Niezależne dane monitoringowe dowodzą, że system SolarWall® może redukować od 20 do 50% ilości zużycia paliwa opałowego w zależności od wielkości i rodzaju zainstalowanego systemu SolarWall®.

 

SolarWall air collector at Owens Corning
Owens Corning nagrodzony przez Stowarzyszenie Kanadyjskiego Przemysłu Solarnego za Projekt Słoneczny Termiczny 2010 Roku. Zainstalowany system SolarWall® generuje 3600 MWh energii cieplnej i wypiera 600 ton CO2 rocznie.

Ogrzewanie dużego obiektu zazwyczaj wymaga wysokich nakładów energii. Zdolność systemu SolarWall® do zmniejszania ilości zużycia paliw, które nasza technologia może znacznie zastąpić oraz wyniki w redukowaniu emisji dwutlenku węgla- wyjaśniają, dlaczego SolarWall® ma tak atrakcyjne stopy zwrotu inwestycji i dlaczego „z operacyjnego punktu widzenia, jest to najlepsza technologia tego typu na świecie” (cit. Desmond Raymond, Parks Canada)

 

Pod koniec lat 70-tych firma Conserval Engineering zaczęła rozwijać metody na zmniejszenie zużycia energii w budownictwie przemysłowym i handlowym. Na początku lat 90-tych zaprezentowała jeden z najbardziej efektywnych sposobów na wykorzystanie energii słonecznej, aby wspomagać ogrzewanie budynków o różnych kształtach, wymiarach i funkcjach- nowych lub istniejących. Produkt przyjął nazwę SolarWall®.

 

Nowa technologia od razu wzbudziła powszechne zainteresowanie, a pomysłowość technologiczna systemu SolarWall® prawie natychmiast została uznana przez organizacje takie jak, Departament Energii USA, Departament Zasobów Naturalnych Kanady, a także czasopisma Popular Science i R & D Magazine oraz wiele innych.

 

3M Canada SolarWall solar air heating system
System SolarWall® zainstalowany na kanadyjskiej siedzibie 3M.

Od momentu powstania technologia SolarWall® wskazała drogę do nowej definicji światowego przemysłu słonecznego podgrzewania powietrza, zarówno z punktu widzenia naukowego, jak i globalnego zapotrzebowania na taką technologię. Nasi klienci w 34 krajach to między innymi Rząd Kanady i Rząd USA, Ford Motor Company, Jaguar, Toyota,  3M, Prologis, GM, FedEx, Bombardier, Armia USA i wielu innych z sektora przemysłowego, handlowego, instytucjonalnego i rolniczego. Wysoki potencjał architektoniczny w połączeniu z energooszczędnym rozwiązaniem technologicznym, generującym punkty LEED sprawił, że system SolarWall® stał się popularny wśród użytkowników obiektów przemysłowych, handlowych, produkcyjnych itp., inżynierów oraz architektów.

 

"[SolarWall is in the] top two percent of energy related inventions."
-United States Department of Energy