Τι είναι το σύστημα ηλιακής θέρμανσης αέρα;

Η τεχνολογία SolarWall® είναι ένα ηλιακό σύστημα θέρμανσης αέρα με κατοχυρωμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που θερμαίνει τον αέρα εξαερισμού μίας οικοδομής χρησιμοποιώντας μια συστοιχία διάτρητων μεταλλικών συλλεκτών. Κατέχει μία από τις γρηγορότερες αποδόσεις ROIs που είναι δυνατή στον εμπορικό και βιομηχανικό τομέα επειδή αντισταθμίζει σε μεγάλο βαθμό το παραδοσιακό φορτίο θέρμανσης. Το σύστημα SolarWall μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ποικίλες χρήσεις και εφαρμογές, από την ηλιακή θέρμανση  αέρα μεγάλων και μικρών κτηρίων έως αγροτικές διαδικασίες  ξήρανσης. Οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί απολαμβάνουν το γεγονός ότι το SolarWall συμβάλλει στην απόκτηση LEED βαθμών και είναι μια σημαντική λύση για την αποφυγή εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου.

Τι είναι PV/T?

Ένα σύστημα PV/θερμικής ενέργειας είναι ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό σύστημα που παράγει και  θερμότητα (ηλιακή  θέρμανση) και ηλεκτρική ενέργεια (από  φωτοβολταϊκά στοιχεία) από την ίδια επιφανειακή περιοχή.  Ο συνδυασμός του συσσωρευτή αέρα SolarWall® με το PV είναι μια σχέση που δημιουργεί συνέργειες και μικραίνει σημαντικά την περίοδο επιστροφής που συνδέεται με ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, μεγιστοποιώντας τη δυνατή μείωση των εκπομπών του CO2 από το ίδιο ίχνος.

Σχετικά με την Conserval  Εngineering

Η Conserval Εngineering έχει κατασκευάσει ειδικά σχεδιασμένες λύσεις  ανανεώσιμης ενέργειας σε όλο τον κόσμο για πάνω από 30 έτη.  Είμαστε η επιχείρηση που ανέπτυξε και εμπορευματοποίησε την ηλιακή θέρμανση με αέρα για τις εμπορικές, βιομηχανικές, γεωργικές εφαρμογές και τα δημόσια κτήρια. Η τεχνολογία που εφεύραμε, γνωστή ως «SolarWall», εγκωμιάστηκε από το Αμερικάνικο Υπουργείο Ενέργειας πως περιλαμβάνεται στα «κορυφαία δύο τοις εκατό των εφευρέσεων που αφορούν την ενέργεια». Καθώς αυτή η τεχνολογία ήρθε να καθορίσει το παγκόσμιο τομέα ηλιακής θέρμανσης με αέρα λόγω της αποδοτικότητας και της απόδοσης της επένδυσης του, η νέα μας τεχνολογία PV/θερμικής ενέργειας, επίσης υπόσχεται να μετατοπίσει το τεχνολογικό παράδειγμα από την άποψη των ηλιακών συστημάτων συμπαραγωγής. Οι πελάτες μας περιλαμβάνουν τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως ο αμερικάνικος στρατός, η καναδική κυβέρνηση, η NASA, η Ford, η Fedex, το WAL-MART και η 3M, καθώς επίσης και πάνω από 1000 άλλους σε πέντε ηπείρους

Εταιρική αποστολή

Να χρησιμοποιήσει την ηλιακή ενέργεια στα παγκόσμια κτήρια για τ' ατομικό οικονομικό όφελος και της ανθρωπότητας.

Προειδοποίηση για απομιμήσεις συστημάτων SolarWall® στη μαύρη αγορά.

Βίντεο SolarWall

Αρχείο έργων

Fort Drum NY SolarWallΗ μεγαλύτερη παγκόσμια συλλογή θερμαινόμενων με ηλιακή θέρμανση αέρα κτηρίων, στην αμερικάνικη στρατιωτική βάση του Ft. Dum, με την παραγωγή 4 MW θερμικής ενέργειας, που θα αποτρέψει την εκπομπή 2.000 τόνων του CO2 κάθε έτος. Περισσότερες περιπτώσεις.